Oskar II

  • 900 kr

Bronsmedalj över Oskar II, sextonde allm. Svenska Landtbruksmöte 1886, Grav. A. Lindberg, 57 mm, 

Bronsmedalj över Oskar II, sextonde allm. Svenska Landtbruksmöte 1886, Grav. A. Lindberg, 57 mm,