Olycksfall Försäkrings AB Skandinavien

  • 500 kr

Olycksfall Försäkrings AB Skandinavien, 10 nov 1886-1911, brons 55 mm, grav. Sven Kulle, litet hack.

Olycksfall Försäkrings AB Skandinavien, 10 nov 1886-1911, brons 55 mm, grav. Sven Kulle, litet hack.