Mörner, Adolf Göran

  • 600 kr

Adolf Göran Mörner 1773-1838,var svensk greve, en av rikets herrar, statsråd, utrikesstatsminister och en av de aderton i Svenska Akademien. Gravör Leo Holmgren

Adolf Göran Mörner 1773-1838,

var svensk greve, en av rikets herrar, statsråd, utrikesstatsminister och en av de aderton i Svenska Akademien. Gravör Leo Holmgren, brons 45 mm,