Almqvist, Per Wilhelm

  • 350 kr

Per Wilhelm Almqvist, 1836-1911, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör, professor. bronsmedalj 45 mm, 1967, Gravör David Wretling. 

Per Wilhelm Almqvist, 1836-1911, var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör, professor. bronsmedalj 45 mm, 1967, Gravör David Wretling.