Gösta Malm

  • 300 kr

Malm, Carl Gustaf "Gösta" Oscar, 1873-1965,Statens Vattenfallsverks Chef 1928-1938.var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör, politiker och ämbetsman,

Malm, Carl Gustaf "Gösta" Oscar, 1873-1965,
Statens Vattenfallsverks Chef 1928-1938.
var en svensk väg- och vattenbyggnadsingenjör, politiker och ämbetsman, far till författaren Einar Malm och arkitekten Sven Malm. Grav. Svante Nilsson, 55 mm, brons