Hjärne, Harald

  • 500 kr

Harald Gabriel Hjärne, 1848-1922, brons, 45 x 60 mm, gravör Erik Lindberg, 1918.var en svensk historiker, politiker, samt ledamot av Svenska akademien. Han var

Harald Gabriel Hjärne, 1848-1922, brons, 45 x 60 mm, gravör Erik Lindberg, 1918.

var en svensk historiker, politiker, samt ledamot av Svenska akademien. Han var gift med Eva Maria Rezelius, far till professor Erland Hjärne, och är begravd på Gamla kyrkogården i Uppsala.