Hökerberg, Lars

  • 500 kr

Fredrik Lars Hökerberg, 1851- 1924, var en svensk bokförläggare. bronsmedalj 55 mm, Gravör W. Bruno,Text: Lars Hökbergs Bokförlag 1882-1932.

Fredrik Lars Hökerberg, 1851- 1924, var en svensk bokförläggare. bronsmedalj 55 mm, Gravör W. Bruno,
Text: Lars Hökbergs Bokförlag 1882-1932.