Hans Järta, 1874

  • 1 200 kr

Järta, Hans, 1774-1847,  Politiker, Författare, Vetenskapsakademi silvermedalj 1874,  Referens Hy.II:118.4,  31 mm, kv. 1+/01.

Järta, Hans, 1774-1847,  Politiker, Författare, Vetenskapsakademi silvermedalj 1874,  Referens Hy.II:118.4,  31 mm, kv. 1+/01.