Jonas Henrik Kellgren

  • 200 kr

Kellgren, Jonas Henrik, 1837-1916  var en svensk sjukgymnast och företagare.. Grav. A. Lindberg, 60 mm, brons.

Kellgren, Jonas Henrik, 1837-1916  
var en svensk sjukgymnast och företagare.. Grav. A. Lindberg, 60 mm, brons.