Nils Enoch Hellström

  • 500 kr

Nils Enoch Hellström, 1877 - 1941, var en svensk läkare och generaldirektör. Gravör Gösta Carell, brons 55 mm

Nils Enoch Hellström, 1877 - 1941

var en svensk läkare och generaldirektör. Gravör Gösta Carell, brons 55 mm