Pleijel, Henning Bernhard Mathias

  • 300 kr

Henning Bernhard Mathias Pleijel, 1873-1962, var en svensk fysiker, rektor för Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm 1922-1927.

Henning Bernhard Mathias Pleijel, 1873-1962, var en svensk fysiker, rektor för Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm 1922-1927.