Sjögren, Ivar

  • 1 400 kr

Ivar Gustaf Adolf Sjögren, 1888-1953, var en svensk försäkringsman. Silver, Gravör C. L. 55 mm, 101 g. 

Ivar Gustaf Adolf Sjögren, 1888-1953, var en svensk försäkringsman. Silver, Gravör C. L. 55 mm, 101 g.