Sune Lindqvist

  • 350 kr

Lindqvist, Sune, 1887-1936, Dristigt han tydde forntidens tecken, Gotland; Gamla Uppsala, Valsgårde, 55 mm, brons.var en svensk arkeolog, arkeologi vi

Lindqvist, Sune, 1887-1936, Dristigt han tydde forntidens tecken, Gotland; Gamla Uppsala, Valsgårde, 55 mm, brons.

var en svensk arkeolog, arkeologi vid Uppsala universitet åren 1927–1952,