Gotländska Cement AB Rute

  • 350 kr

Gotländska Cement AB Rute, 500 kr, 1917, Visby, utställd IF. Bolling, Bransch: Stenbruk,  RSA. 2112, storlek 23 x 29 cm.

Gotländska Cement AB Rute, 500 kr, 1917, Visby, utställd IF. Bolling, Bransch: Stenbruk,  RSA. 2112, storlek 23 x 29 cm.