Värmelednings AB Radiator Örebro

  • 250 kr

Värmelednings AB Radiator Örebro, 100 kr, 1924, Örebro . Utst: Karl Andersson. Bransch: El, kraft, vatten RSA: 7788. Storlek 22 x 28,5 cm. Makulerad.

Värmelednings AB Radiator Örebro, 100 kr, 1924, Örebro . Utst: Karl Andersson. Bransch: El, kraft, vatten RSA: 7788. Storlek 22 x 28,5 cm. Makulerad.