Gotländska Cement AB Rute

  • 350 kr

Gotländska Cement AB Rute, 1.000 kr, 1918, Visby, utställd Ivar Kirstner, Bransch: Stenbruk,  RSA. 2114, storlek 23 x 29 cm.

Gotländska Cement AB Rute, 1.000 kr, 1918, Visby, utställd Ivar Kirstner, Bransch: Stenbruk,  RSA. 2114, storlek 23 x 29 cm.