Scania-Vabis, AB, 1916

  • 500 kr

Scania-Vabis, AB, 1.000 kr, 1916, Södertälje. Utställd: Greve Knut Posse. Bransch: Transport, fordon. RSA: 5764. Storlek: 24 x 30 cm. Inkluderar talonger. Vikt.

Scania-Vabis, AB, 1.000 kr, 1916, Södertälje. Utställd: Greve Knut Posse. Bransch: Transport, fordon. RSA: 5764. Storlek: 24 x 30 cm. Inkluderar talonger. Vikt.