Berndt. G. Berggren, AB

  • 250 kr

Berndt. G. Berggren, AB, 500/250 kr, 1918, Stockholm. Utställd: Herr godsägare Sune Hay. Bransch: Ö. (RSA: 491). Storlek: 28,5 x 22,5 cm. med bolagsordning

Berndt. G. Berggren, AB, 500/250 kr, 1918, Stockholm. Utställd: Herr godsägare Sune Hay. Bransch: Ö. (RSA: 491). 

Storlek: 28,5 x 22,5 cm. med bolagsordning.