Gefle Manufaktur AB

  • 700 kr

Gefle Manufaktur AB, 1.500 kr, 1888, Gävle, bild, mak.utställd på, Per Murénmed kuponger21,5 x 27,5 cmvikt

Gefle Manufaktur AB, 1.500 kr, 1888, Gävle, bild, mak.

utställd på, Per Murén

med kuponger

21,5 x 27,5 cm

vikt