Ulfö Hotell AB

  • 250 kr

Ulfö Hotell AB , 50 kr, 1904, Ulföhamn. Utst: Kommissionär Herm. Ramström, Bransch; Hotell,  RSA: 7540. Storlek: 23,5 x29 cm. Inkluderar talonger, vikt.

Ulfö Hotell AB , 50 kr, 1904, Ulföhamn. Utst: Kommissionär Herm. Ramström, Bransch; Hotell,  RSA: 7540. Storlek: 23,5 x29 cm. Inkluderar talonger, vikt.