Vestkustens Förlags AB

  • 400 kr

Vestkustens Förlags AB, 100 kr, 1931, Varberg. Utst: Grosshandlare Gustaf Carlberg. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7711. Storlek: 22,5 x 29 cm

Vestkustens Förlags AB, 100 kr, 1931, Varberg. Utst: Grosshandlare Gustaf Carlberg. Bransch: Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 7711. Storlek: 22,5 x 29 cm. Inkluderar talonger och bolagsordning.