Barkens Sågverks AB

  • 500 kr

Barkens Sågverks AB, 1 000 kr, 1951, utställd på, Lena Lundgren. Bransch: Trä, RSA:420, storlek 21 x 29,5 cm.

Barkens Sågverks AB, 1 000 kr, 1951, utställd på, Lena Lundgren. Bransch: Trä, RSA:420, storlek 21 x 29,5 cm.