Oscar Bäcksins AB, 1000 kr

  • 250 kr

Oscar Bäcksins AB, 1.000 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Folke Johnson. Bransch: Kemi / läkemedel. RSA: 4977. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar talonger. 

Oscar Bäcksins AB, 1.000 kr, 1919, Göteborg. Utställd: Folke Johnson. Bransch: Kemi / läkemedel. RSA: 4977. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar talonger.