Ossator, AB

  • 500 kr

Ossator, AB, 250 kr, 1903, Stockholm. Utställd: Menotti Friestedt. Branch: Kemi, RSA: 5017. Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.Ossator AB var också en i

Ossator, AB, 250 kr, 1903, Stockholm. Utställd: Menotti Friestedt. Branch: Kemi, RSA: 5017. Storlek: 23 x 28,5 cm. Inkluderar talonger.

Ossator AB var också en industri, med kontor inne i stan och fabrik ute i Lövsta. Under en kort tid 1902 fanns denna firma, som, i samarbete med renhållningsverket, framställde härdningspulver av gamla skor.

Företaget såg rätt lovande ut, pulvret lär ha exporterats till Frankrike. Upphovsmannen var en svensk, som länge vistats i Frankrike. Från den lilla fabriken spreds en ganska obehaglig stank i omgivningarna. Den 29 maj 1903 skrev Bonde på Hässelby slott i ett brev till sin far om AB Ossators tomtköp: ”Fabriken kan komma att läggas ned om det blir obehag för tomtägarna eller negativt för vår övriga tomtförsäljning”. Efter något år upphörde mycket riktigt tillverkningen.

1907 försökte Nya Ossator AB med att framställa det kemiska preparatet ferrosulfat av bland annat gamla konservburkar. Inte heller detta experiment lyckades någon längre tid. https://www.hesselby.com/villastad/industri.html