Rich.F.Björkmans Motor AB

  • 250 kr

Rich. F. Björkmans Motor AB,  500 kr, 1920, Stockholm. Utställd: Bengt Söderström. Bransch: Transport, fordon. RSA: 5541. Storlek: 15 x 25 cm. Inklude

Rich. F. Björkmans Motor AB,  500 kr, 1920, Stockholm. Utställd: Bengt Söderström. Bransch: Transport, fordon. RSA: 5541. 

Storlek: 15 x 25 cm. Inkluderar talonger.