Strömstads Tryckeri AB

  • 400 kr

Strömstads Tryckeri AB, 50 kr, 1916, Strömstad. Utst: John Bark, Uddevalla. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6491. Storlek 21 x 30,5 cm. Inklude

Strömstads Tryckeri AB, 50 kr, 1916, Strömstad. Utst: John Bark, Uddevalla. Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6491. Storlek 21 x 30,5 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.