Svensk Konstslöjd Utställning S. Giöbel

  • 500 kr

Svensk Konstslöjd Utställning S. Giöbel, 500 kr, 1897, Stockholm. Utst: Fröken S. Giöbel. Bransch; Nöje, teater, sport. RSA: 6624. Storlek 21 x 29,5 cm. Inklude

Svensk Konstslöjd Utställning S. Giöbel, 500 kr, 1897, Stockholm. Utst: Fröken S. Giöbel. Bransch; Nöje, teater, sport. RSA: 6624. Storlek 21 x 29,5 cm. Inkluderar bolagsordning och talonger.