Svenska Konstsamlareförenings Försälj. AB

  • 300 kr

Svenska Konstsamlareförenings Försälj. AB, 100 kr, 1910, Stockholm. Utst: Bankfullmäktigen Weber. Bransch; Handel. RSA: 6784. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar bo

Svenska Konstsamlareförenings Försälj. AB, 100 kr, 1910, Stockholm. Utst: Bankfullmäktigen Weber. Bransch; Handel. RSA: 6784. Storlek: 22 x 28 cm. Inkluderar bolagsordning.