Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag

  • 150 kr

Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag, 50 kr, 1954, Stockholm. Utst: Fru Maria Sehlin . Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6804. Storlek: 23

Svenska Kyrkans Diakonistyrelsens Bokförlag, 50 kr, 1954, Stockholm. Utst: Fru Maria Sehlin . Bransch; Tryckeri, tidning, förlag, papper. RSA: 6804. Storlek: 23 x 17,5 cm.