Svenska Nav AB

  • 250 kr

Svenska Nav AB, 100 kr,1918, Stockholm. Utst: Rådman Aron Hjorthén. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6841. Storlek: 15 x 22 cm. Inkluderar  bolagsordning

Svenska Nav AB, 100 kr,1918, Stockholm. Utst: Rådman Aron Hjorthén. Bransch; Verkstad / industri. RSA: 6841. Storlek: 15 x 22 cm. Inkluderar  bolagsordning och talonger.