Jöns Jacob Berzelius

  • 600 kr

 Berzelius, Jöns Jacob, 1779-1848,   1849, slagen av Vetenskapsakademin, Grav. P.H.  Lundgren efter Prof Qvarnströms modell. Hy:II.129-5, 56

 Berzelius, Jöns Jacob, 1779-1848, 
  1849, slagen av Vetenskapsakademin, Grav. P.H.  Lundgren efter Prof Qvarnströms modell. Hy:II.129-5, 56 mm. brons.