Carl Johan Fahlcrantz

  • 450 kr

Fahlcrantz, Carl  Johan, 1774-1861,   Hov och  Landskapsmålare, var en av  Sveriges främsta. professor, Tillhör en serie av minnes

Fahlcrantz, Carl  Johan, 1774-1861, 
  Hov och  Landskapsmålare, var en av  Sveriges främsta. professor,
 Tillhör en serie av minnespenningar över Svenska skalder, vetenskaps-män  o konstnärer. Hy.II:149, Grav. K.M. Mellgren 1837, 40 mm. brons.