Bonniers förlag

  • 400 kr

Albert Bonniers Förlag 1832-1937, Albert Bonniers 1820-1900, Karl Otto Bonnier 1856. Gravör Gösta Careli, 60 mm, brons. Frånsidan Gerhard Bonnier 1778-1862

Albert Bonniers Förlag 1832-1937, Albert Bonniers 1820-1900, Karl Otto Bonnier 1856. Gravör Gösta Careli, 60 mm, brons. 

Frånsidan Gerhard Bonnier 1778-1862, Adolf Bonnier 1806-1867, David Felix Bonnier 1822-1881.