Johan Gustaf Richert

  • 350 kr

 Richert, Johan Gustaf, 1857-1934, Vattenbyggnadsbyråns grundare, 1902-1927. Grav. Ivanto Nilsson, 55 mm. Brons.var en svensk vattenbyggnadsingenjör,

 Richert, Johan Gustaf, 1857-1934, Vattenbyggnadsbyråns grundare, 1902-1927. Grav. Ivanto Nilsson, 55 mm. Brons.

var en svensk vattenbyggnadsingenjör, företagare.