Pehr Gustaf Cederschjöld

  • 350 kr

Pehr Gustaf Cederschjöld, 1782 -1848,  var en svensk läkare, professor och politisk skriftställare. 1956, Grav. Erik Lindberg, brons 45 mm.

Pehr Gustaf Cederschjöld, 1782 -1848,  

var en svensk läkare, professor och politisk skriftställare. 1956, Grav. Erik Lindberg, brons 45 mm.