Decentius, 353

  • 1 900 kr

Decentius, 353, Miliarense,  (bevingade Victorior) 4,53 g,  kv. 1+.Bror till Magnentius, var en romersk kejsare, död 353.Decentius blev som nära anför

Decentius, 353, Miliarense,  (bevingade Victorior) 4,53 g,  kv. 1+.

Bror till Magnentius, var en romersk kejsare, död 353.

Decentius blev som nära anförvant till kejsar Magnentius 350 upphöjd till cæsar med verksamhetsområde i Gallien. Decentius bekrigade utan framgång alemannerna. 353 ryckte han söderut för att bistå Magnentius i kampen mot Constantius II men nåddes i Sens av underrättelsen att denne efter sitt nederlag berövat sig livet, varefter Decentius följde hans exempel.