Näldens Åkdonsfabrik, AB

  • 700 kr

Näldens Åkdonsfabrik, AB, 100 kr, 1915, Nälden. Utställd: Herr O. Hemmingsson, Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4903. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar bolags

Näldens Åkdonsfabrik, AB, 100 kr, 1915, Nälden. Utställd: Herr O. Hemmingsson, Bransch: Trävaru, skog, möbler. RSA: 4903. Storlek: 22 x 29 cm. Inkluderar bolagsordning.