Jämtlands Läns Hushållningssällskaps 100-årsjubileum

  • 1 500 kr

Jämtlands Läns Hushållningssällskaps 100-års jubileumsutställning i Östersund, 1817-1917Silver 55 mm, 82 g, Grav Tore Strindberg

Jämtlands Läns Hushållningssällskaps 100-års jubileumsutställning i Östersund, 1817-1917

Silver 55 mm, 82 g, Grav Tore Strindberg